Send SMS: 0688493882

Follow us:

Analysis

Health Newspaper analysis July-Sept 2009

In a three-month period of July to September 2009, a total of 510 health-related articles from the major daily and weekly newspapers (Mwananchi, Mtanzania, Tanzania Daima, Daily News, Habari Leo, The Citizen, This Day, The Guardian, Sunday citizen, Sunday news, Kulikoni, Nipashe and Raia Mwema) were cut and analysed.

  06-01-2020

Upembuzi wa bajeti ya sekta ya afya-2008/2009

Bajeti ya sekta ya afya inachangiwa na fedha kutoka ndani na nje ya nchi. Hapa vipo vyanzo vya ndani (mapato kutokana na kodi, gawio kwa hisa za serikali katika mashirika na makampuni, faini, faida za riba nk) na fedha za nje kupitia katika msaada kwenye bajeti (GBS)

  06-01-2020

Who's Taking Care of Our Health? March 2010

To achieve equitable health services for all, citizens depend on their public representatives and public bodies. Members of Parliament (MPs) and the Controller and Auditor General (CAG) have a key role in ensuring that public funds are used to deliver public services equitably and efficiently.

 

  06-01-2020

Allowances, Seminars, Vehicles and Travel April 2010

The efficient and effective allocation and use of public resources is a prerequisite to good governance. Good allocation of resources can lead to better delivery of services, while misallocation of resources ultimately leads to poor provision of services.

  06-01-2020

Health Newspaper analysis Jan -Nov 2010

Since 2008 Sikika has been doing analysis on the health governance news reported in the local newspapers. The aim of this activity is to assess the viability of the media houses to report on issues relating to social accountability.

  06-01-2020

Abstract of the Assessment of Effectiveness of Oversight bodies - 2010

The report considered the assessment of the responsiveness of the Ministry of
Health and Social Welfare (MoHSW) to oversight bodies such as the Controller and Auditor General (CAG), and the Parliamentary Standing Committee on Social Services. It considered the oversight role of National Assembly itself more

  06-01-2020

Abstract of budget analysis for HIV/AIDS - 2009-2010

Kwa kupitia nyaraka mbalimbali zilizoandaliwa na serikali, uchambuzi huu
unalenga kuangalia mgawanyo wa fedha za UKIMWI kwa mwaka 2009/2010 ili kuwataarifu wadau mbalimbali kuhusu mwelekeo wa taifa katika juhudu zake za kupambana na suala mtambuka la UKIMWI

  06-01-2020

Rasimu ya upembuzi wa bajeti ya sekta ya afya - 2009/2010

Baadhi ya viashiria vya makisio ya hali ya uchumi na malengo ya kisera kwa
mwaka 2009/10-2011/12 (BG) yanalenga kufikia pato halisi la taifa kwa asilimia 7.0 katka mwaka 2009, 7.3% katika mwaka 2010 na 7.5% katika mwaka 2012.

  06-01-2020

Abstract of budget for health sector - 2009/2010

Sekta ya afya ni moja kati ya sekta kuu muhimu nchini ambayo huchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya jamii, kwani taifa isiyokuwa na nguvu kazi yenye afya bora haliwezi kuendelea.

  06-01-2020

The Ineffectiveness of Complaints Mechanism in the Tanzanian Health Sector 2011

In this policy brief, complaint is broadly - an expression of dissatisfaction about the standard of service provided by the Government in the public health facilities and therefore the effectiveness or ineffectiveness of complaint mechanism refers to ways through which citizens communicate their complaints and how complaints are being addressed to improve the services.

  06-01-2020