Send SMS: 0688493882

Follow us:

Mkuu wa Idara za Program (HoP) kutoka Sikika,  Alice Monyo akisoma tamko kwa niaba ya AZAKI zinazoshughulika  na masuala ya afya nchini katika Mkutano wa Mwaka wa Wadau wa Marejeo ya Utendaji wa Sekta ya Afya (JAHSR)  2018.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com