Upembuzi wa bajeti ya sekta ya afya-2008/2009

Bajeti ya sekta ya afya inachangiwa na fedha kutoka ndani na nje ya nchi. Hapa vipo vyanzo vya ndani (mapato kutokana na kodi, gawio kwa hisa za serikali katika mashirika na makampuni, faini, faida za riba nk) na fedha za nje kupitia katika msaada kwenye bajeti (GBS)

Download file

Leave a Reply

Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors