Ripoti ya Ufuatiliaji na Uwajibikaji kwa Jamii (SAM) – Iramba

Kazi nzima ya Ufuatiliaji wa Uwajibikaji Jamii katika Halmashauri ya Wilaya ya Iramba,iliratibiwa na kusimamiwa na shirika lisilo la Serikali la Sikika, linalofanya kazi zake za ushawishi na utetezi juu ya utawala bora katika sekta ya afya. Read more…

Leave a Reply

Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors