Pongezi Serikali kwa Hatua Kuimarisha Upatikanaji Dawa … iboreshe mifumo kuongeza upatikanaji

Mara kwa mara, tumekuwa tukitoa matamko na mapendekezo ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi, hususan dawa na vifaa tiba. Kwa ujumla, hali ya upatikanaji wa dawa nchini inaanza kuimarika ingawa bado kuna baadhi ya changamoto ambazo tuna imani zinaweza kushughulikiwa. Download

Leave a Reply

Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors