Ombi kusitisha upitishwaji wa Mswada wa CyberCrime…

SISI wadau tunaowakilisha wananchi wanaotumia mtandao tunaomba Bunge lisipitishe Muswada wa Sheria ya Makosa ya Mtandao, 2015 kuwa sheria. Download…

Leave a Reply

Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors