News & Events

CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS’ STATEMENT: TANZANIA HEALTH DATA COLLABORATIVE LAUNCHING MEETING

Honorable Permanent Secretary (MoH), Deputy Permanent Secretary (PoRALG), Hon. Members of Parliament, Chief Medical Officer, UN agencies and Development Partners; ladies and gentleman, good morning.
I am happy to read this statement on behalf of several CSOs, whose health programs feed into and directly benefit from Health Data. There are CSOs working hand in hand with the government to deliver various services and improve health systems, while others, work to mobilize communities to participate in the implementation, monitoring and evaluating health services and policies. Researches and analytical works carried out by CSO’s have as well improved decisions, national frameworks including policies, quality of services and accountability to citizens.
Read more


Pongezi Serikali kwa Hatua Kuimarisha Upatikanaji Dawa … iboreshe mifumo kuongeza upatikanaji

Mara kwa mara, tumekuwa tukitoa matamko na mapendekezo ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi, hususan dawa na vifaa tiba. Kwa ujumla, hali ya upatikanaji wa dawa nchini inaanza kuimarika ingawa bado kuna baadhi ya changamoto ambazo tuna imani zinaweza kushughulikiwa. Download


Official Launch of the Good Financial Governance Programme Implemented by GIZ

On 17th May 2017, in Dar es Salaam, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) together with key stakeholders officially launched the Good Financial Governance (GFG) Programme. The event brought together high-ranking representatives from governmental and non-government partners of the public finance sector and stakeholders of the GFG Programme, as well as the programme funders.

Read more


MPYA: TUJIPANGE KUZIBA PENGO LA MADAKTARI NCHINI KWANZA: 23 MACHI, 2017

Kwa mujibu wa maelekezo ya Shirika la Afya Duniani (WHO) katika nchi zinazoendelea kama Tanzania, inashauriwa daktari mmoja ahudumie watu wasiozidi 8,000. Kwa kuwa Tanzania inakadiriwa kuwa na watu takribani milioni 50, basi tulitakiwa tuwe na madaktari 6,250 wanaotoa huduma hospitalini. Download…


Civil Society Organizations Statement – Policy Meeting, December 2016

Honorable Ministers, Permanent Secretaries, Deputy Permanent Secretary, Hon. Members of Parliament, Chief Medical Officer, Troika Chair, UN country representatives, Development Partners; staff of the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children; President Office –Regional Administration Local Government, Presidents Office – Public Services Management, Representatives of the Private Sector, ladies and gentleman, good morning. Download…


Set regulations for the amended public procurement law – 11 August, 2016

Download…


MEDIA SERVICES ACT, VOICES OF ALL STAKEHOLDERS MATTER: 2nd November 2016

The Bill to enact a law to guide and regulate media services in Tanzania is scheduled for final reading and passage into law in the parliament towards the end of this week. Much as most stakeholders seem to welcome the law, there appears to be strong disagreement regarding as to when it should be passed. One side says it must be passed now and another asks for more time until February 2017. Download…

 


SERIKALI, BUNGE NA WADAU WA HABARI WASIKILIZANE: 1 Novemba 2016

Kwa takribani wiki mbili sasa kumekuwepo na majibizano kupitia vyombo vya habari baina ya Msemaji wa Serikali na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma za jamii kwa upande mmoja; na wadau wa habari na vyombo vya habari kwa upande wa pili. Download…


NEW STATEMENT: Urgent And Deliberate Interventions Required To Resolve Chronic Shortages Of Essential Health Commodities

Last week, Sikika held general discussion with the Media on the critical shortage of essential health commodities afflicting the central Medical Stores Department (MSD). The media houses subsequently published accurate and informative news articles on the subject. Download…


MPYA: Jitihada za Haraka Zifanyike Kutatua Uhaba wa Dawa Nchini

Wiki iliyopita Sikika ilikutana na vyombo vya habari kujadili uhaba wa dawa unaoikabili Bohari Kuu ya Dawa (MSD). Vyombo vya habari kwa nyakati tofauti vilitoa taarifa sahihi kuhusu tatizo hili. Pakua…


Sikika’s 2016 – 2020 Baseline survey

The purpose of the baseline study is to determine the status of targeted results to inform the new developed Sikika strategic plan 2016-20 targets and planned outcomes. The Result Framework matrices contain overall programs development goal, objectives, planned outcomes and performance indicators.

The programs have seven objectives which integrate gender and HI/AIDS. The following are the specified programs objectives;

  1. 1.     Health Governance Program specific objectives

–        Increased per capita health spending and pro-poor financial

–        Public health facilities are adequately staffed and professionally operated

–        Improved availability and accessibility of health commodities

  1. 2.     Public Finance Governance specific objectives

–        Improved forecasting and equitable collection of revenues

–        Public finances are planned and utilized in a more effective, efficient and transparent manner

–        Improved adherence to financial controls and effective oversight

–        Media and CSOs freely monitor, debate and critique government performance on PFM and cases of mismanagement of funds reported by the Controller and Auditor General(CSG)

The required information and data will be collected from the identified key stakeholders/boundary partners of the two programs. While conducting this study gender equality issues will be taken into consideration given the fact that the marginalised groups (i.e. PLHIV, women and elders) will be sampled. The study also will ensure SMART (S-specific, M-measurable, A-appropriate, R-Realistic and T-time bound) key performance indicators that will be used in monitoring and evaluating the performance of the programmes.

The findings will be used to benchmark starting points of the strategy as well as targets that will be aimed at in the program’s implementation. The measured performance indicators in the Result Framework matrices will later be used to track progress toward achievement of outcomes and objectives.


Tamko la watetezi wa haki za binadamu kumtaka Rais aisitie saini…

MTANDAO wa Watetezi wa Haki za Binadamu kwa kushirikiana na baadhi ya Wanachama wake, Kituao cha Sheria na Haki za Binadamu (LHRC), SIKIKA, Mtandao wa Jinsia-TGNP, Jamii Forums, Mtandao wa Watoa Huduma za Msaada wa Kisheria (TANLAP) tumeshtushwa na kusikitishwa na kitendo cha Bunge la Jamhuri ya Muungano kupitisha Muswada wa Sheria ya Takwimu ya Mwaka 2015 na Pamoja na Sheria ya Makosa ya Mtandaoni bila kurekebisha au kuviondoa vifungu vinavyokwenda kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Read more…


Ombi kusitisha upitishwaji wa Mswada wa CyberCrime…

SISI wadau tunaowakilisha wananchi wanaotumia mtandao tunaomba Bunge lisipitishe Muswada wa Sheria ya Makosa ya Mtandao, 2015 kuwa sheria. Download…


Sheria ya makosa ya mtandao mwaka, 2015

SHERIA  hii ya makosa ya mtandao, 2015 imebainika kuwa na mapungufu makubwa sana. Mapungufu hayo yamebainika kuwa, kama sheria ikipita yanaweza kuifanya nchi ikawa ni kati nchi adui za matumizi ya mtandao wa Teknolojia ya Habari na Mawasiliano duniani. Download…


Tamko la Wadau wa Habari Kuhusu Azma ya Serikali Kupeleka Miswada…

Tamko la Wadau wa Habari Kuhusu Azma ya Serikali Kupeleka Miswada ya Haki ya Kupata Habari na Huduma za Vyombo vya Habari kwa Utaratibu wa Hati ya Dharura. Download…


Government should end the Shortage of Safe Blood in the Country: Press Release, 22 March 2015

SIKIKA  is dismayed with the current shortage of the safe blood in the country. Safe blood is one of the essential medicines as it satisfies priority health care needs of the population as categorized by World Health Organization. It is one of its kinds, as once needed, it neither has a natural substitute nor can it be factory-made. Therefore the availability of safe blood in the hospitals is of critical importance. Download…


Sikika Annual Report 2013

This report covers the period of one year, from January to December 2013. It provides key information on progression towards Sikika’s goals in relation to boundary and strategic partners in the four programme areas. Sikika Annual Report 2013 – Download


Deliberate Efforts needed to Reduce the Shortage of Medicine in the Country

Sikika is disappointed by the government’s response to the shortages of medicine & medical supplies in the country. Of late, there have been reports from all over the country about this crisis but the government has not intervened promptly, hence, exposing its citizens under risk of advance and complicated illness and even death.  Read more…


Serikali ichukue hatua thabiti kupunguza uhaba wa dawa

Tunasikitishwa na namna ambavyo serikali imekuwa ikishughulikia suala la upungufu wa dawa na vifaa tiba nchini. Siku za karibuni, kumekuwepo na taarifa za ukosefu wa dawa na vifaa tiba katika sehemu mbalimbali nchini lakini serikali bado haijachukua hatua madhubuti, jambo ambalo linaweza kuchangia wagonjwa kuteseka zaidi na hata kusababisha  vifo.  Read more…


Calls for a Stronger Government Response to the MSD and Public Health Facilities Mounting Debt Crisis

SIKIKA is dismayed by the response given by the Minister of Health and Social Welfare with regards to the crisis facing public health facilities being unable to purchase medicine and supplies due to the accumulated debt at MSD. It is clear that the Minister does not comprehend the gravity of the situation and that he is less concerned that some patients may be dying because of this crisis. Read more…


Serikali isikwepe kulipa malimbikizo ya madeni MSD kuokoa maisha ya Watanzania!

SIKIKA imesikitishwa na tamko lililotolewa na Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii, kuhusiana na kushindwa kwa vituo vya huduma za afya kununua dawa MSD kutokana na kuongezeka kwa deni. Ni wazi kuwa waziri hajalipa tatizo hili uzito unaotakiwa na kutambua kuwa baadhi ya wagonjwa wanaweza kupoteza maisha kutokana na tatizo hili.Read more…

 


TANGAZO LA MDAHALO WA KATIBA: 31May 2014

MUUNGANO wa Asasi za Kiraia Tanzania umeandaa Mdahalo wa wazi kuhusu  Changamoto za Mchakato wa Katiba mpya. Read more…


Sikika Support EJAT Event!

The 2012 Excellence in Journalism Awards Tanzania (EJAT) Gala night was really exciting and heartwarming event for journalists from both print and electronic media. Coordinated by Media Council of Tanzania (MCT) and partners, this annual event was celebrated on 5th April 2013, at Diamond Jubilee hall in Upanga.

SHAYO2Sikika joined hands with MCT and other institutions that support right to information & human rights to commemorate this special day for Tanzanian journalists. It was also a great opportunity to network, learn and share experience with Media associations as well as like-minded organisations.

We supported the awards to acknowledge journalists’ contribution to Sikika’s advocacy work, strengthen relations and encourage the press to investigate and cover health governance issues. During the occasion, Sikika’s Executive Director, Mr. Irenei Kiria presented the award to Beatrice Shayo (Nipashe newspaper), who won under health category.

Tanzanian journalists, photojournalists and cartoonists from different media organisations received awards for winning under various categories. The President of Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein was the guest of honour.

For more details go to www.mct.or.tz


Sikika Conducts SAM in Five Districts

Since October 2012, Sikika has been implementing Social Accountability Monitoring (SAM) in five districts of Kondoa, Kiteto, Mpwapwa, Singida and Iramba.

The objective of this activity was to promote social accountability within the health sector and sensitize citizensto demand for justification, explanation and take corrective action where public resources have not been utilized effectively, efficiently.

Through SAM implementation, Sikika experienced various immediate outcomes. Some of the Councilors did not only acknowledge the importance of SAM, but also used SAM skills to initiate accountability processes. In Kiteto for example, Full Council made a resolution that formed a special committee to hold field visit to verify issues raised by SAM team and the committee confirmed the issues were genuine.

DSC05460In Kondoa, Councilors directed the District Executive Director to call for extra ordinary Full Council to discuss SAM report. In Mpwapwa, a SAM team member who is a councilor initiated private motion against the LGA for its failure to address decisions made by full council to use available CHF to repair four ambulances, which have been grounded for the past six months causing gap in emergency health services.

Moreover, citizens gained confidence of SAM findings during public dialogue and they have started being active in demanding for accountability For example, during a community meeting organized by Hon (Ms) Zubein Mhita in Kondoa North, citizens asked him to answer issues raised by the SAM team during public hearing before they could proceed with the meeting. Because the MP did not attend the hearing, he failed to answer the questions

The exercise was made possible through SAM teams which comprised of 16-18 people who represented citizens (5), Full Council (2), CSOs (3-4), WEOs (1), LGA (1), Religious leaders (1), PLHIV (1-2), groups with special needs (1) and opinion leaders (1).

With the support of District Commissioners, we plan to continue implementing SAM as we believe the exercise will go a long in making citizens realize their rights and hold their leaders accountable.

We would like to thank all District Commissioners who supported us during the exercise. These include: Mr Christopher Kangoye (Mpwapwa), Mr Omar Kwaang (Kondoa), Ms Queen Mlozi and Mr. Msambya (Singida) Hon. Martha Umbula (MP) (Kiteto), and Mr Yahaya Nawanda (Iramba).


Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors