Civil Society Organization’s Statement The Joint Annual Health Sector Review 2017 Policy Meeting, January 24, 2018

This statement has been prepared by a number of NGOs working in the health sector at the national and local level on policy, advocacy and health delivery programs. These NGOs feel honored to be among the speakers in the opening of this policy day event for the health sector. In this particular gathering, NGOs views and recommendations emanate from experience of their programmes throughout the country and observations of the performance of the government in the governing and steering the health sector. 

Read more...CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS’ STATEMENT TANZANIA HEALTH DATA COLLABORATIVE LAUNCHING MEETING, 11 September 2017

Honorable Permanent Secretary (MoH), Deputy Permanent Secretary (PoRALG), Hon. Members of Parliament, Chief Medical Officer, UN agencies and Development Partners; ladies and gentleman, good morning. 

Read more...Civil Society Organization’s Statement The Joint Annual Health Sector Review 2015 Policy Meeting, February 11, 2016

Honourable Ministers, Permanent Secretaries, Hon. Members of Parliament, Chief Medical Officer, Troika Chair, WHO country representative, Development Partners; staff of the Ministry of Health, Community Development, Gender, Seniors and Children; PO-RALG, PO-PSM, representatives of the private sector, ladies and gentleman, good morning.

Read more..Pongezi Serikali kwa Hatua Kuimarisha Upatikanaji Dawa … iboreshe mifumo kuongeza upatikanaji

Mara kwa mara, tumekuwa tukitoa matamko na mapendekezo ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi, hususan dawa na vifaa tiba. Kwa ujumla, hali ya upatikanaji wa dawa nchini inaanza kuimarika ingawa bado kuna baadhi ya changamoto ambazo tuna imani zinaweza kushughulikiwa.

Read more...PRESS RELEASE: SIKIKA YAKANUSHA TUHUMA ZA MADIWANI,HALMASHAURI KONDOA - 03 Agosti, 2014

SIKIKA imesikitishwa na taarifa iliyotolewa na Ofisi ya Mkurugenzi wa Halmashauri wilayani Kondoa ya kusitisha shughuli zake katika wilaya hiyo kupitia barua yenye kumbukumbu namba KDC/LGC/M/3 VOL. II/71 ya tarehe 31/07/2014.

Read more....PRESS RELEASE: SIKIKA REFUTES ALLEGATIONS MADE BY KONDOA DISTRICT COUNCIL - 03 August 2014

SIKIKA is saddened by an official statement issued by the office of the District Executive Director of Kondoa stopping all Sikika activities in the district.

 Read more...A STATEMENT ON THE SUSPENSION OF SIKIKA ACTIVITIES IN KONDOA DISTRICT

Tanzania Human rights defenders Coalition (THRDC), an umbrella body of more than100 human rights NGOs in Tanzania, condemns the indefinite ban of SIKIKA operations in Kondoa District Dodoma Region. SIKIKA is a health advocacy local NGO registered in Tanzania with national wide mandate in health governance.

Read MorePress statement on the shortage of Medicine and Supplies: Sunday, 26 October 2014

SIKIKA is concerned with the recent reports that indicate that there is a shortage of essential medicines and medical supplies in public health facilities; in particular for the uninsured population. 

Read more...Serikali isikwepe kulipa malimbikizo ya madeni MSD kuokoa maisha ya Watanzania!

SIKIKA imesikitishwa na tamko lililotolewa na Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii, kuhusiana na kushindwa kwa vituo vya huduma za afya kununua dawa MSD kutokana na kuongezeka kwa deni. Ni wazi kuwa waziri hajalipa tatizo hili uzito unaotakiwa na kutambua kuwa baadhi ya wagonjwa wanaweza kupoteza maisha kutokana na tatizo hili

Read MoreCalls for a Stronger Government Response to the MSD and Public Health Facilities Mounting Debt Crisis

SIKIKA is dismayed by the response given by the Minister of Health and Social Welfare with regards to the crisis facing public health facilities being unable to purchase medicine and supplies due to the accumulated debt at MSD. It is clear that the Minister does not comprehend the gravity of the situation and that he is less concerned that some patients may be dying because of this crisis.

Read More