Commentaries

  
CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS’ STATEMENT: TANZANIA HEALTH DATA COLLABORATIVE LAUNCHING MEETING

Honorable Permanent Secretary (MoH), Deputy Permanent Secretary (PoRALG), Hon. Members of Parliament, Chief Medical Officer, UN agencies and Development Partners; ladies and gentleman, good morning.
I am happy to read this statement on behalf of several CSOs, whose health programs feed into and directly benefit from Health Data. There are CSOs working hand in hand with the government to deliver various services and improve health systems, while others, work to mobilize communities to participate in the implementation, monitoring and evaluating health services and policies. Researches and analytical works carried out by CSO’s have as well improved decisions, national frameworks including policies, quality of services and accountability to citizens.
Read more


Maoni kuhusu bajeti ya sekta ya afya – 2007/2008

Ukaguzi wa matumizi ya fedha za umma (PER) ni moja kati ya vipengele vya mchakato wa mipango na bajeti ya serikali, vyenye lengo la kuhakikisha mfumo wa matumizi ya serikali unarandana na vipaumbele vya kisera kama vilivyo ainishwa katika mkakati wa kupunguza umasikini, ambao ni mkakati wa muda wa kati wa kupunguza umasikini ulioanzishwa kwa ushirikiano kati ya wadau wa kitaifa na wa kimataifa.

Download file


Commentary on Public Expenditure Review (PER) – 2004-2008

The Public Expenditure Review (PER) is one of the established components of the government planning and budgeting process with the objective of ensuring that the government expenditure matches with the policy priorities as stipulated in the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), which was developed through broad consultation with national and international stakeholders.

Download file


CSO Commentary in PER- MKUKUTA- 2007

Maoni kuhusu Afya ya Mama na Mtoto – 2006/2007

Muhtasari huu unatokana na ushirikiano kati ya YAV, Asasi ya Usawa katika Afya na Kamati za Bunge za Huduma za Jamii na Ustawi wa Jamii wenye lengo la kuchangia katika jitihada kupunguza vifo vya wanawake wajawazito. Mpaka sasa jitihada za wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii katika mapambano haya hazijafanikiwa na wala hazikaribii mafanikio.

Download file


Maoni yetu juu ya repoti ya ukaguzi wa fedha wizara ya afya na ustawi wa jamii kwa mwaka 1998/99-2006/07

Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali ilianzishwa chini ya Ibara ya 143, ibara ndogo ya 5 ya Katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2005 kwa ajili ya ukaguzi wa hesabu za serikali na asasi nyingine za umma.

Download file


Comments on the financial audit reports for the ministry of health and social welfare for year 1998/99-2006/07

The office of the Controller and Auditor General (CAG) was established under Article 143, sub section (5) of the Constitution of the United Republic of Tanzania 1977 (revised 2005) to oversee the accounts of the government and other public bodies. The Finance Act No 6 of 2001 (revised 2004) requires the CAG to audit all public authorities and other bodies at least once a year.

Download file


Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors