Abstract of budget for health sector – 2009/2010

Sekta ya afya ni moja kati ya sekta kuu muhimu nchini ambayo huchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya jamii, kwani taifa isiyokuwa na nguvu kazi yenye afya bora haliwezi kuendelea.

Download file

Leave a Reply

Choose your Style
Layout Style
Predefined Colors * You can use Unlimited Colors